Selectable courses

ID Title Instructor Syllabus
1165 Якість програмного забезпечення та тестування канд. техн. наук, доц.
Кінах Ярослав Ігорович
Переглянути
4759 Якість програмного забезпечення та тестування Боднарчук Ігор Орестович Переглянути
4356 Широкосмуговий радіозв'язок Химич Григорій Петрович -
4964 Широкосмуговий радіозв'язок д-р техн. наук, проф.
Яворський Богдан Іванович
Переглянути
2277 Чисельні методи канд. фіз.-мат. наук, доц.
Блащак Наталія Іванівна
Переглянути
1985 Чисельні методи канд. техн. наук
Дмитроца Леся Павлівна
Переглянути
1795 Ціноутворення канд. екон. наук, доц.
Маркович Ірина Богданівна
Переглянути
2635 ЦИФРОВІ СИСТЕМИ ЗВ'ЯЗКУ канд. техн. наук, доц.
Дунець Василь Любомирович
Переглянути
5025 Цифрові системи зв'язку доктор філософії
Луцик Надія Степанівна
Переглянути
479 Цифрові пристрої та мікропроцесори Лесів Володимир Васильович Переглянути
2304 Цифрове опрацювання сигналів канд. техн. наук, доц.
Осухівська Галина Михайлівна
Переглянути
2097 Цифрове оброблення сигналів канд. техн. наук
Дунець Василь Любомирович
Переглянути
2837 Цифрова схемотехніка Тимків Павло Олександрович -
5082 Цифрова електроніка канд. техн. наук
Стрембіцький Михайло Олексійович
Переглянути
735 Холодильна техніка д-р техн. наук, проф.
Вітенько Тетяна Миколаївна
Переглянути
2563 Хімія і фізика молока і молочних продуктів д-р біол. наук, проф.
Юкало Володимир Глібович
Переглянути
4404 Хімія канд. техн. наук
Вічко Олена іванівна
Переглянути
724 Хімія Шпилик Олександра Богданівна Переглянути
690 Хімія та електрорадіоматеріали -
4989 Харчова хімія канд. пед. наук, доц.
Назарко Ірина Степанівна
Переглянути
5040 Харчова хімія канд. пед. наук, доц.
Назарко Ірина Степанівна
Переглянути
3168 Французька технічна мова Пікалова Анна Олександрівна -
4831 Французька мова Пермякова Ольга Григорівна -
3319 Формування бізнес-плану підприємства канд. екон. наук, доц.
Радинський Сергій Віталійович
Переглянути
1677 Фінансовий ринок канд. екон. наук
Химич Ірина Григорівна
Переглянути
749 Фінансовий облік І канд. екон. наук, доц.
Королюк Тетяна Миколаївна
Переглянути
1792 Фінансовий облік ІІ канд. екон. наук, доц.
Королюк Тетяна Миколаївна
Переглянути
999 Фінансовий менеджмент канд. екон. наук, доц.
Машлій Галина Богданівна
Переглянути
4954 Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу д-р екон. наук, проф.
Панухник Олена Віталіївна
Переглянути
1279 Фінансовий аналіз канд. екон. наук, доц.
Синькевич Надія Іванівна
Переглянути
5379 Фінансове право Крупка Андрій Ярославович Переглянути
4505 Фінансове забезпечення діяльності канд. екон. наук, доц.
Владимир Ольга Михайлівна; Андрушків Богдан Миколайовий
Переглянути
321 Фінанси підприємств канд. екон. наук, доц.
Винник Тетяна Михайлівна
Переглянути
2113 Фінанси д-р екон. наук, доц.
Крамар Ірина Юріївна
Переглянути
774 Фінанси канд. екон. наук, доц.
Константюк Наталія Іванівна
Переглянути
1524 Філософія канд. філос. наук
Чоп Тамара Олександрівна
Переглянути
5510 філософія науки Довгань Анатолій Олексійович -
2671 ФІЛОСОФІЯ Герман Олег Михайлович -
2508 Філософія Довгань Анатолій Олексійович -
352 Філософія канд. філос. наук, проф.
Ніконенко Василь Миколайович
Переглянути
4802 Фізичні основи джерел світла канд. техн. наук
Наконечний Мирослав Степанович
Переглянути
1611 Фізична та колоїдна хімія канд. пед. наук, доц.
Назарко Ірина Степанівна
Переглянути
533 Фізика канд. фіз.-мат. наук, доц.
Крамар Олександр Іванович
Переглянути
5089 Фізика низькорозмірних систем канд. фіз.-мат. наук, доц.
Зелінський Ігор Микитович
Переглянути
532 Фізика (заочно-дистанційна форма навчання) канд. фіз.-мат. наук, доц.
Скоренький Юрій Любомирович
Переглянути
2053 Фізика (вибрані розділи) канд. техн. наук
Сіткар Оксана Андріївна
Переглянути
816 Фізика канд. іст. наук, доц.
Рокіцький Олександр Михайлович
Переглянути
541 Фізика канд. фіз.-мат. наук, доц.
Ковалюк Богдан Павлович
Переглянути
124 Фізика канд. фіз.-мат. наук, доц.
Скоренький Юрій Любомирович
Переглянути
1195 Фізика канд. пед. наук, доц.
Кульчицький Віктор Іванович
Переглянути
570 Фізика канд. техн. наук
Мочарський Віталій Сергійович
Переглянути
5362 Фаховий семінар кафедри "Електричної інженерії" Тарасенко Микола Григорович -
4501 Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства канд. техн. наук, доц.
Нагорняк Галина Степанівна
Переглянути
4957 Устаткування для зварювання тиском Береженко Богдан Миколайович Переглянути
785 Управлінський облік канд. екон. наук, доц.
Марущак Леся Іванівна
Переглянути
1100 Управлінський консалтинг д-р екон. наук, проф.
Кирич Наталія Богданівна
Переглянути
2634 Управління якістю канд. техн. наук, доц.
Галущак Михайло Петрович
Переглянути
4341 Управління якістю продукції канд. екон. наук, доц.
Бажанова Наталія Володимирівна
Переглянути
4846 Управління функціонуванням електроенергосистем канд. техн. наук
Наконечний Мирослав Степанович
Переглянути
2938 Управління розвитком ІТ на основі бізнес-архітектури підприємства Шимчук Григорій Валерійович -
3157 Управління проєктами канд. екон. наук
Шведа Наталія Михайлівна
Переглянути
4577 Управління проєктами систем з консолідованою інформацією Назаревич Олег Богданович -
2772 Управління проєктами систем з консолідованою інформацією Шимчук Григорій Валерійович -
4616 Управління проєктами систем з електронного урядування Мацюк Олександр -
4370 Управління проєктами з місцевого та регіонального розвитку канд. екон. наук, доц.
Струтинська Ірина Володимирівна
Переглянути
5480 Управління проєктами в публічній сфері канд. екон. наук
Шведа Наталія Михайлівна
Переглянути
2193 Управління проєктами в готельно-ресторанному бізнесі канд. екон. наук, доц.
Федишин Ірина Богданівна
Переглянути
1499 Управління потенціалом підприємства д-р екон. наук, проф.
Кирич Наталія Богданівна
Переглянути
5534 Управління підприємницькими ризиками канд. екон. наук, доц.
Тимошик, Наталія Степанівна
Переглянути
1542 Управління персоналом канд. екон. наук, доц.
Гарматюк Оксана Олегівна
Переглянути
5497 Управління міжнародними проєктами канд. екон. наук, проф.
Бакушевич Іванна Всеволодівна
Переглянути
4870 Управління маркетинговими комунікаціями канд. екон. наук, доц.
Федишин Ірина Богданівна
Переглянути
4530 Управління ланцюгом постачань канд. техн. наук, доц.
Матвіїшин Анатолій Йосипович
Переглянути
4571 Управління ланцюгом постачань Навроцька Тетяна Дем'янівна Переглянути
991 Управління конкурентоспроможністю канд. техн. наук, доц.
Стойко Ігор Іванович
Переглянути
4278 Управління ІТ-проєктами канд. пед. наук, доц.
-Григорчук Л.І.
Переглянути
1685 Управління ІТ-проєктами Назаревич Олег Богданович -
2981 Управління інформаційною безпекою канд. техн. наук
Карташов Віталій Вікторович
Переглянути
1620 Управління інноваціями канд. техн. наук, доц.
Стойко Ігор Іванович
Переглянути
1919 Управління інноваційними проєктами Гащин Євген Володимирович -
873 Управління інноваційними проєктами канд. екон. наук, доц.
Федишин Ірина Богданівна
Переглянути
4617 Управління інвестуванням в регіоні канд. екон. наук, доц.
Машлій Галина Богданівна
Переглянути
5012 Управління змінами в публічній організації канд. екон. наук, доц.
Кужда Тетяна Іванівна
Переглянути
1639 Управління змінами канд. екон. наук, доц.
Кужда Тетяна Іванівна
Переглянути
1593 Управління економічною безпекою підприємства д-р екон. наук, проф.
Сороківська Олена Анатоліївна
Переглянути
5503 Управління дестинаціями в індустрії гостинності канд. екон. наук, доц.
Дудкін Павло Дмитрович
Переглянути
1322 Управління витратами д-р екон. наук, доц.
Малюта Людмила Ярославівна
Переглянути
4635 Управління витратами та цінова політика д-р екон. наук, доц.
Малюта Людмила Ярославівна
Переглянути
4516 Управління взаємовідносинами з клієнтами д-р екон. наук
Шерстюк Роман Петрович
Переглянути
4573 Управління IT-проєктами канд. техн. наук
Стадник Марія Андріївна
Переглянути
1742 Управлінння проєктами інформатизації Гринчуцька Світлана Вікторівна -
1454 Українська мова як іноземна Гавдида Наталія Іванівна -
1603 Українська мова (за професійним спрямуванням) канд. філол. наук, доц.
Назаревич Леся Тарасівна
Переглянути
520 Українська мова (за професійним спрямуванням) Савчин Тетяна Олександрівна -
1475 Українська мова (за професійним спрямуванням) Равлів Ігор Петрович -
2504 Українська мова (за професійним спрямуванням) Савчин Тетяна Олександрівна -
4519 Туристичне країнознавство канд. екон. наук, доц.
Федишин Ірина Богданівна
Переглянути
1891 Трейд - маркетинг канд. екон. наук, доц.
Рожко Наталія Ярославівна
Переглянути
1038 Трансфер технологій Нагорняк Галина Степанівна -
4389 Транспортно-експедиційна діяльність канд. екон. наук
Плекан Уляна Михайлівна
Переглянути
4448 Транспортні засоби канд. техн. наук
Слободян Любомир Михайлович
Переглянути
2595 Транспортне право канд. юрид. наук
Марценко Наталія Степанівна
Переглянути
2942 Транспортне планування міст канд. техн. наук, доц.
Дзюра Володимир Олексійович
Переглянути
3355 Транспортна телематика канд. екон. наук
Плекан Уляна Михайлівна
Переглянути
4532 Транспортна географія канд. техн. наук
Бабій Марія Василівна
Переглянути
5485 Торгівля та комерційна діяльність підприємницьких структур канд. екон. наук, доц.
Маркович Ірина Богданівна
Переглянути
2439 Товарознавство сировини та матеріалів Міщук Оксана Іванівна Переглянути
1261 Товарознавство Міщук Оксана Іванівна Переглянути
506 Типові технологічні об'єкти і процеси автоматизованого виробництва д-р техн. наук, проф.
Стухляк Петро Данилович
Переглянути
5451 Техології комп'ютерного проєктування (Computer design technologies) Золотий Роман Захарійович -
4940 Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів канд. техн. наук, доц.
Карпик Г.В., Лісовська Т.О.
Переглянути
1074 Технологія та устаткування зварювання плавленням Сенчишин Віктор Степанович Переглянути
2735 Технологія складання і монтажу приладів Дерев'янко Василь Володимирович -
593 Технологія ремонту та відновлення деталей машин Радик Дмитро Леонідович -
1247 Технологія ремонту і ТО автомобілів Марціяш Орест Михайлович -
1301 Технологія проєктування та адміністрування баз даних і сховищ даних канд. техн. наук, доц.
Дмитрів Олена Романівна
Переглянути
3388 Технологія програмування Готович Володимир Анатолійович -
1174 Технологія приладобудування канд. техн. наук, доц.
Дубиняк Тарас Степанович
Переглянути
4419 Технологія оздоровчих харчових продуктів канд. пед. наук, доц.
Назарко Ірина Степанівна
Переглянути
4576 Технологія обслуговування автотранспортних засобів Хорошун Роман Васильович Переглянути
1408 Технологія обробки типових деталей та складання машин канд. техн. наук, доц.
Паливода Юрій Євгенович; Дячун Андрій Євгенович
Переглянути
4439 Технологія обробки типових деталей та складання машин канд. техн. наук, доц.
Дячун Андрій Євгенович
Переглянути
2161 Технологія обробки типових деталей і складання машин Гевко Богдан Матвійович -
347 Технологія обробки деталей тиском / Technology of Pressure Shaping канд. техн. наук, доц.
Радик Дмитро Леонідович
Переглянути
3061 Технологія молока і молочних продуктів канд. техн. наук, доц.
Крупа Ольга Миколаївна, Дацишин Катерина Євгенівна
Переглянути
3132 Технологія машинобудування Пилипець Михайло Ількович -
3321 Технологія машинобудування канд. техн. наук, доц.
Паливода Юрій Євгенович
Переглянути
666 Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство (розділ ТКМ) (для спеціальності «Прикладна механіка») канд. техн. наук, доц.
Ковальчук Ярослав Олексійович
Переглянути
2410 Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство канд. техн. наук, доц.
Бодрова Людмила Гордіївна
Переглянути
1497 Технологія електротехнічного виробництва канд. техн. наук
Поталіцин Сергій Юрійович
Переглянути
1434 Технологія виготовлення і складання дзеркальних антен -
1073 Технологія будівельного виробництва канд. техн. наук, доц.
Ковальчук Ярослав Олексійович
Переглянути
5023 Технологія борошномельного виробництва канд. техн. наук, доц.
Бейко Людмила Анатоліївна
Переглянути
4650 Технологія автоматизованого виробництва канд. техн. наук, доц.
Паньків Марія Романівна
Переглянути
77 Технологічні основи машинобудування Пилипець Михайло Ількович -
339 Технологічні основи машинобудування канд. техн. наук, доц.
Радик Дмитро Леонідович
Переглянути
5094 Технологічні основи електроніки канд. техн. наук, доц.
Дубиняк Тарас Степанович
Переглянути
3142 Технологічний і хімічний контроль виробництва молочних продуктів канд. техн. наук
Сторож Людмила Анатоліївна
Переглянути
4965 Технологічний і хімічний контроль виробництва борошняних, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів канд. біол. наук
Копчак Наталія Григорівна
Переглянути
2541 Технологічне проєктування АТП канд. техн. наук, доц.
Гудь Віктор Зіновійович
Переглянути
2543 Технологічне проєктування автотранспортних підприємств Гевко Ігор Богданович -
4869 Технологічне оснащення Дичковський Михайло Григорович -
199 Технологічне обладнання хлібопекарського та бродильного виробництв д-р техн. наук, проф.
Стадник Ігор Ярославович
Переглянути
5014 Технологічне обладнання хлібопекарського, макаронного, кондитерського та харчоконцентратного виробництв д-р техн. наук, проф.
Стадник Ігор Ярославович
Переглянути
47 Технологічне обладнання харчових виробництв канд. техн. наук, доц.
Ворощук Віктор Ярославович
Переглянути
228 Технологічне обладнання молочної промисловості канд. техн. наук, доц.
Шинкарик Марія Миколаївна
Переглянути
4698 Технологічне обладнання молочної промисловості Кравець Олег Ігорович -
4455 Технологічне обладнання консервної промисловості канд. техн. наук, доц.
Шинкарик Марія Миколаївна
Переглянути
3372 Технологічне забезпечення підприємств сільськогосподарського машинобудування канд. техн. наук, доц.
Олексюк Василь Петрович
Переглянути
678 Технологічна підготовка та організація виробництва канд. техн. наук, доц.
Ткаченко Ігор Григорович
Переглянути
692 Технологічна оснастка Дичковський Михайло Григорович -
1035 Технології та устаткування машинобудівних виробництв (І частина) канд. техн. наук, доц.
Комар Роман Васильович
Переглянути
4604 Технології створення та застосування систем захисту інформаційно-комунікаційних систем Козак Руслан Орестович -
4670 Технології розробки захищеного програмного забезпечення канд. техн. наук, доц.
Козак Руслан Орестович
Переглянути
1870 Технології розподілених систем та паралельних обчислень канд. техн. наук, доц.
Назаревич Олег Богданович
Переглянути
2940 Технології проєктування комп'ютерних систем канд. техн. наук, доц.
Осухівська Галина Михайлівна
Переглянути
4266 Технології підтримки прийняття рішень канд. соц. ком.
Липак Галина Ігорівна
Переглянути
2767 Технології менеджменту знань Шимчук Григорій Валерійович -
4316 Технології інформаційного менеджменту канд. екон. наук, доц.
Матійчук Любомир Павлович
Переглянути
1842 Технології зварювання тиском Береженко Богдан Миколайович Переглянути
5426 Технології зварювання плавленням, наплавлення та напилення Сенчишин Віктор Степанович -
2136 Технології високопродуктивних обчислень Пастух Олег Анатолійович -
5454 Технології виробництва та програмування обробки деталей на устаткуванні з ЧПК / Part processing and programming technologies on numerical control equipment Васильків Василь Васильович -
1625 Технології STMicroelectronics для управління технічними об'єктами Гладьо Сергій Володимирович -
4292 ТЕХНОЕКОЛОГІЯ та ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА канд. техн. наук, доц.
Пилипець Оксана Михайлівна
Переглянути
3385 ТЕХНОЕКОЛОГІЯ та ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА канд. техн. наук, доц.
Пилипець Оксана Михайлівна
Переглянути
4291 ТЕХНОЕКОЛОГІЯ та ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА PhD, Assoc. Prof.
Пилипець Оксана Михайлівна
Переглянути
4938 Технічно-проєктні розрахунки у харчовій промисловості канд. техн. наук, старш. наук. співроб.
Лісовська Тетяна Олегівна
Переглянути
105 Технічні засоби автоматизації канд. техн. наук, доц.
Капаціла Юрій Богданович
Переглянути
22 Технічні засоби автоматизації. Ч.2. Гідропневмоавтоматика канд. техн. наук, доц.
Шкодзінський Олег Ксаверович
Переглянути
4748 Технічна термодинаміка канд. фіз.-мат. наук, доц.
Закордонець Володимир Савич
Переглянути
1831 Технічна мікробіологія д-р біол. наук, проф.
Кухтин Микола Дмитрович
Переглянути
4250 Технічна механіка канд. техн. наук, старш. наук. співроб.
Довбуш Анатолій Дмитрович
Переглянути
1051 Технічна механіка канд. техн. наук, доц.
Цепенюк Михайло Іванович
Переглянути
173 Технічна механіка рідин і газів канд. техн. наук, доц.
Каспрук Володимир Богданович
Переглянути
1253 Технічна електродинаміка Закордонець Володимир Савич -
2305 ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ д-р техн. наук, проф.
Ляшук Олег Леонтійович
Переглянути
2585 Техніко-економічні розрахунки на підприємстві канд. екон. наук
Химич Ірина Григорівна
Переглянути
3039 Техніко-економічне обгрунтування транспортних процесів канд. екон. наук
Плекан Уляна Михайлівна
Переглянути
4427 Техніко-економічне обгрунтування програмних проєктів канд. техн. наук
Цуприк Галина Богданівна
Переглянути
2869 Техніко-економічне обгрунтування інженерних рішень на автотранспортному підприємстві д-р техн. наук, проф.
Гевко Іван Богданович
Переглянути
1897 Техніко-економічне обгрунтування інженерних рішень/Technical Feasibility of Engineering Decisions канд. техн. наук, доц.
Данильченко Лариса Миколаївна
Переглянути
4629 Техніко-економічне обгрунтування інженерних рішень Мариненко Сергій Юрійович -
1845 Техніко-економічне обгрунтування інженерних рішень Дмитрів Дмитро Володимирович -
1382 Техніка високих напруг Вакуленко Олександр Олексійович Переглянути
4984 Техніка адміністративної діяльності д-р екон. наук, проф.
Кирич Наталія Богданівна
Переглянути
4952 Тестування програмного забезпечення канд. техн. наук
Дуда Олексій Михайлович
Переглянути
5437 Тестування і діагностика програмно-апаратних засобів Жаровський Руслан Олегович Переглянути
1549 Термінова психологічна допомога канд. психол. наук, доц.
Вишньовський Василь Володимирович
Переглянути
2861 Теплотехнологічні процеси та установки канд. техн. наук, доц.
Зінь Мирослав Михайлович
Переглянути
4696 Теплотехніка канд. техн. наук
Кравець Олег Ігорович
Переглянути
4868 Тепломасообмін Коцюрко Роман Володимирович Переглянути
4686 Теорія управління в інформаційних системах канд. фіз.-мат. наук, доц.
Гром'як Роман Сильвестрович
Переглянути
2176 Теорія технічних систем канд. техн. наук
Крупа Володимир Васильович
Переглянути
1142 Теорія термічних процесів зварювання та металооброблення канд. техн. наук, доц.
Лазарюк Валерій Володимирович
Переглянути
1438 Теорія та практика експериментальних досліджень Васильків Василь Васильович -
469 Теорія систем та системний аналіз канд. техн. наук, доц.
Курко Андрій Михайлович
Переглянути
4669 Теорія розпод інформаційних ресурсів, захист баз даних і знань канд. техн. наук, доц.
Бодначрук Ігор Орестович
Переглянути
1829 Теорія різання металів канд. техн. наук, доц.
Кривий Петро Дмитрович
Переглянути
2534 Теорія прийняття рішень канд. фіз.-мат. наук, доц.
Гром'як Роман Сильвестрович
Переглянути