Selectable courses

ID Title Instructor Syllabus
2580 Сервіс-орієнтовані інформаційні системи д-р техн. наук, проф.
Пасічник Володимир Володимирович
Переглянути
4595 Сертифікація та страхування автотранспорту Сіправська Марія Дмитрівна Переглянути
2548 Сертифікація та страхування автотранспорту Сіправська Марія Дмитрівна Переглянути
952 Сигнали та процеси в радіотехніці Лесів Володимир Васильович Переглянути
4269 СИЛОВА ЕЛЕКТРОНІКА д-р техн. наук, проф.
Лупенко Анатолій Миколайович
Переглянути
1865 Синтез систем з використанням LabVIEW канд. техн. наук, доц.
Чайковський Андрій Вікторович
Переглянути
968 Системи автоматизованого проєктування (ІІ семестр) Прошин Сергій Юрійович -
2206 Системи автоматизованого проєктування радіоелектронних засобів Хвостівська Лілія Володимирівна Переглянути
2575 Системи електронної контент-комерції Назаревич Олег Богданович -
1490 Системи зв'язку з рухомими об'єктами Химич Григорій Петрович Переглянути
1462 Системи контролю, діагностики і підвищення надійності Промович Юрій Бориславович -
1977 Системи масового обслуговування (Queuing systems) Дмитроца Леся Павлівна -
1962 Системи прецизійного управління мехатронних систем канд. техн. наук
Стрембіцький Михайло Олексійович
Переглянути
573 Системи прийняття рішень Рогатинська Лілія Романівна -
4564 Системи сертифікації технологічних процесів на підприємствах харчової промисловості канд. техн. наук
Вічко Олена іванівна
Переглянути
2708 Системи та мережі телебачення канд. техн. наук, доц.
Дедів Ірина Юріївна
Переглянути
3186 Системи технічного захисту інформації канд. фіз.-мат. наук, доц.
Скоренький Юрій Любомирович
Переглянути
659 Системи технологій Міщук Оксана Іванівна Переглянути
2689 Системи управління базами даних канд. техн. наук, доц.
Чихіра Ігор Вікторович
Переглянути
2620 Системи управління електропостачанням канд. техн. наук, доц.
Оробчук Богдан Ярославович
Переглянути
675 Системне програмне забезпечення Жаровський Руслан Олегович Переглянути
1989 Системне програмування д-р техн. наук, проф.
Паламар Михайло Іванович
Переглянути
7 Системне програмування канд. техн. наук, доц.
Коноваленко Ігор Володимирович
Переглянути
5450 Системне програмування (System programming) Золотий Роман Захарійович Переглянути
2648 Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень Нагорняк Галина Степанівна -
1020 Системний аналіз канд. техн. наук, доц.
Фриз Михайло Євгенович
Переглянути
974 Системний аналіз Ковальчик Олена Арнольдівна -
2820 Системний аналіз і прийняття рішень в медицині канд. техн. наук, доц.
Яворська Євгенія Богданівна
Переглянути
1661 Скриптові технології розробки Web-застосувань канд. техн. наук, доц.
Кінах Ярослав Ігорович
Переглянути
4934 Соціальна відповідальність канд. екон. наук, доц.
Юрик Наталія Євгенівна
Переглянути
1009 Соціальна психологія д-р іст. наук, проф.
Стоцький Ярослав Васильович
Переглянути
5024 Соціальне страхування канд. екон. наук, доц.
Тимошик, Наталія Степанівна
Переглянути
756 Соціологія Сівчук Петро Іванович Переглянути
3069 Спеціалізований рухомий склад канд. техн. наук
Тесля Володимир олегович
Переглянути
3344 Спеціалізований рухомий склад Цьонь Олег Петрович -
4864 Спеціалізовані засоби в транспортних технологіях канд. техн. наук, доц.
Матвіїшин Анатолій Йосипович
Переглянути
1516 Споживачі електричної енергії канд. техн. наук, доц.
Козак Катерина Миколаївна
Переглянути
3280 Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю Апостол Юрій Орестович Переглянути
4565 Стандартизація, сертифікація і метрологія канд. техн. наук, доц.
Стойко Ігор Іванович
Переглянути
1372 Стандартизація та сертифікація канд. екон. наук, доц.
Зяйлик Марія Федорівна
Переглянути
919 Статистика канд. екон. наук, доц.
Галущак Ольга Ярополківна
Переглянути
4612 Стійкість конструкцій ізоляції та енергоефективність систем електропостачання канд. техн. наук, доц.
Сисак Іван Михайлович
Переглянути
1254 Стратегічне управління канд. екон. наук
Шведа Наталія Михайлівна
Переглянути
1089 Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства д-р екон. наук, доц.
Малюта Людмила Ярославівна
Переглянути
5011 Стратегічне управління підприємствами сфери послуг д-р екон. наук, доц.
Малюта Людмила Ярославівна
Переглянути
773 Стратегічний аналіз канд. екон. наук, доц.
Співак Сергій Михайлович
Переглянути
2262 Стратегічний маркетинг канд. екон. наук, доц.
Піняк Ірина Любомирівна
Переглянути
3386 Стратегічний облік канд. екон. наук, доц.
Кравчук Наталія Василівна
Переглянути
4675 Стратегія підприємства Бажанова Наталія Володимирівна -
2794 Страховий менеджмент Тимошик Наталія Степанівна -
4966 Страховий менеджмент сфери послуг канд. екон. наук
Кузь Тетяна Іванівна
Переглянути
801 Страхування канд. екон. наук, доц.
Тимошик, Наталія Степанівна
Переглянути
696 Супутникові системи зв'язку Химич Григорій Петрович Переглянути
5609 Сучасна силова електроніка в електроенергетиці Лупенко Анатолій Миколайович Переглянути
2555 Сучасна теорія управління в інформаційних системах канд. техн. наук, доц.
Фриз Михайло Євгенович
Переглянути
3359 Сучасні види пакування канд. техн. наук, доц.
Крамар Галина Михайлівна
Переглянути
2959 Сучасні комп'ютерні технології в будівництві канд. техн. наук, доц.
Пиндус Юрій Іванович
Переглянути
5465 Сучасні методи конструювання машин д-р техн. наук, проф.
Луців Ігор Володимирович
Переглянути
4238 Сучасні технології молока і молочних продуктів канд. техн. наук
Сторож Людмила Анатоліївна, Крупа Ольга Миколаївна
Переглянути
2134 Сучасні технології ремонту та сервісного обслуговування автомобілів канд. техн. наук, доц.
Данилишин Григорій Михайлович
Переглянути
4546 Сучасні транспортні технології канд. техн. наук, доц.
Цьонь Олег Петрович
Переглянути
1433 Схемотехніка електронних вузлів приладів канд. техн. наук, доц.
Чайковський Андрій Вікторович
Переглянути
4854 Сховища даних канд. техн. наук, доц.
Боднарчук Ігор Орестович
Переглянути
2773 Сховища даних (Data WareHouses) канд. техн. наук, доц.
Боднарчук Ігор Орестович
Переглянути
222 ТАК канд. техн. наук, доц.
Мовчан Леонід Тимофійович
Переглянути
5093 Твердотільна електроніка Кругльов Володимир Васильович Переглянути
2838 Телемедичні системи канд. техн. наук, доц.
Шадріна Галина Михайлівна
Переглянути
535 Теоретична механіка Михайлишин Михайло Стахович -
1269 Теоретичні основи електротехніки канд. фіз.-мат. наук, доц.
Закордонець Володимир Савич
Переглянути
5541 Теоретичні основи електротехніки Чубатий Юрій Олегович Переглянути
2330 Теоретичні основи електротехніки д-р техн. наук, проф.
Андрійчук Володимир Андрійович
Переглянути
1654 Теоретичні основи електротехніки (2) Закордонець Володимир Савич -
182 Теоретичні основи теплотехніки канд. техн. наук, доц.
Шинкарик Марія Миколаївна
Переглянути
961 Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин канд. техн. наук, доц.
Паливода Юрій Євгенович, Дячун Андрій Євгенович
Переглянути
4363 Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин канд. техн. наук, доц.
Дячун Андрій Євгенович
Переглянути
137 Теоретичні основи технології харчових виробництв канд. техн. наук
Вічко Олена іванівна
Переглянути
1849 Теорія автоматизованих систем контролю та управління д-р техн. наук, проф.
Приймак Микола Володимирович
Переглянути
521 Теорія автоматичного управління Козбур Ігор Романович Переглянути
592 Теорія автоматичного управління Козбур Ігор Романович Переглянути
4436 Теорія алгоритмів д-р техн. наук, доц.
Литвиненко Ярослав Володимирович
Переглянути
2088 Теорія експлуатаційних властивостей автомобілів Босюк Павло Володимирович -
2393 Теорія електричних та магнітних кіл канд. техн. наук, доц.
Мовчан Леонід Тимофійович
Переглянути
5310 Теорія і практика інженерії програмного забезпечення Михалик Дмитро Михайлович -
4558 Теорія і практика менеджменту д-р екон. наук
Шерстюк Роман Петрович
Переглянути
687 Теорія інформації канд. техн. наук, доц.
Курко Андрій Михайлович
Переглянути
2457 Теорія інформації та кодування канд. техн. наук
Стадник Марія Андріївна
Переглянути
4743 Теорія ймовірностей, імовірнісні процеси та математична статистика канд. техн. наук, доц.
Фриз Михайло Євгенович
Переглянути
591 Теорія ймовірностей і математична статистика Загородна Наталія Володимирівна -
1816 Теорія ймовірностей та математична статистика канд. фіз.-мат. наук, доц.
Блащак Наталія Іванівна
Переглянути
1538 Теорія ймовірності і математична статистика Крива Надія Романівна -
1732 Теорія ймовірності та математична статистика Крива Надія Романівна Переглянути
2054 Теорія механізмів і машин канд. техн. наук
Цепенюк Михайло Іванович
Переглянути
1317 Теорія похибок вимірювальних приладів Апостол Юрій Орестович Переглянути
2534 Теорія прийняття рішень канд. фіз.-мат. наук, доц.
Гром'як Роман Сильвестрович
Переглянути
1829 Теорія різання металів канд. техн. наук, доц.
Кривий Петро Дмитрович
Переглянути
4669 Теорія розпод інформаційних ресурсів, захист баз даних і знань канд. техн. наук, доц.
Бодначрук Ігор Орестович
Переглянути
469 Теорія систем та системний аналіз канд. техн. наук, доц.
Курко Андрій Михайлович
Переглянути
1438 Теорія та практика експериментальних досліджень Васильків Василь Васильович -
1142 Теорія термічних процесів зварювання та металооброблення канд. техн. наук, доц.
Лазарюк Валерій Володимирович
Переглянути
2176 Теорія технічних систем канд. техн. наук
Крупа Володимир Васильович
Переглянути
4686 Теорія управління в інформаційних системах канд. фіз.-мат. наук, доц.
Гром'як Роман Сильвестрович
Переглянути
4868 Тепломасообмін Коцюрко Роман Володимирович Переглянути
4696 Теплотехніка канд. техн. наук
Кравець Олег Ігорович
Переглянути
2861 Теплотехнологічні процеси та установки канд. техн. наук, доц.
Зінь Мирослав Михайлович
Переглянути
1549 Термінова психологічна допомога канд. психол. наук, доц.
Вишньовський Василь Володимирович
Переглянути
5437 Тестування і діагностика програмно-апаратних засобів Жаровський Руслан Олегович Переглянути
4952 Тестування програмного забезпечення канд. техн. наук
Дуда Олексій Михайлович
Переглянути
4984 Техніка адміністративної діяльності д-р екон. наук, проф.
Кирич Наталія Богданівна
Переглянути
1382 Техніка високих напруг Вакуленко Олександр Олексійович Переглянути
1845 Техніко-економічне обгрунтування інженерних рішень Дмитрів Дмитро Володимирович -
4629 Техніко-економічне обгрунтування інженерних рішень Мариненко Сергій Юрійович -
1897 Техніко-економічне обгрунтування інженерних рішень/Technical Feasibility of Engineering Decisions канд. техн. наук, доц.
Данильченко Лариса Миколаївна
Переглянути
2869 Техніко-економічне обгрунтування інженерних рішень на автотранспортному підприємстві д-р техн. наук, проф.
Гевко Іван Богданович
Переглянути
4427 Техніко-економічне обгрунтування програмних проєктів канд. техн. наук
Цуприк Галина Богданівна
Переглянути
3039 Техніко-економічне обгрунтування транспортних процесів канд. екон. наук
Плекан Уляна Михайлівна
Переглянути
2585 Техніко-економічні розрахунки на підприємстві канд. екон. наук
Химич Ірина Григорівна
Переглянути
2305 ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ АВТОМОБІЛІВ д-р техн. наук, проф.
Ляшук Олег Леонтійович
Переглянути
1253 Технічна електродинаміка Закордонець Володимир Савич -
1051 Технічна механіка канд. техн. наук, доц.
Цепенюк Михайло Іванович
Переглянути
4250 Технічна механіка канд. техн. наук, старш. наук. співроб.
Довбуш Анатолій Дмитрович
Переглянути
173 Технічна механіка рідин і газів канд. техн. наук, доц.
Каспрук Володимир Богданович
Переглянути
1831 Технічна мікробіологія д-р біол. наук, проф.
Кухтин Микола Дмитрович
Переглянути
4748 Технічна термодинаміка канд. фіз.-мат. наук, доц.
Закордонець Володимир Савич
Переглянути
22 Технічні засоби автоматизації. Ч.2. Гідропневмоавтоматика канд. техн. наук, доц.
Шкодзінський Олег Ксаверович
Переглянути
105 Технічні засоби автоматизації канд. техн. наук, доц.
Капаціла Юрій Богданович
Переглянути
4938 Технічно-проєктні розрахунки у харчовій промисловості канд. техн. наук, старш. наук. співроб.
Лісовська Тетяна Олегівна
Переглянути
4291 ТЕХНОЕКОЛОГІЯ та ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА PhD, Assoc. Prof.
Пилипець Оксана Михайлівна
Переглянути
3385 ТЕХНОЕКОЛОГІЯ та ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА канд. техн. наук, доц.
Пилипець Оксана Михайлівна
Переглянути
4292 ТЕХНОЕКОЛОГІЯ та ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА канд. техн. наук, доц.
Пилипець Оксана Михайлівна
Переглянути
1625 Технології STMicroelectronics для управління технічними об'єктами Гладьо Сергій Володимирович -
5454 Технології виробництва та програмування обробки деталей на устаткуванні з ЧПК / Part processing and programming technologies on numerical control equipment Васильків Василь Васильович -
2136 Технології високопродуктивних обчислень Пастух Олег Анатолійович -
5426 Технології зварювання плавленням, наплавлення та напилення Сенчишин Віктор Степанович -
1842 Технології зварювання тиском Береженко Богдан Миколайович Переглянути
4316 Технології інформаційного менеджменту канд. екон. наук, доц.
Матійчук Любомир Павлович
Переглянути
2767 Технології менеджменту знань Шимчук Григорій Валерійович -
4266 Технології підтримки прийняття рішень канд. соц. ком.
Липак Галина Ігорівна
Переглянути
2940 Технології проєктування комп'ютерних систем канд. техн. наук, доц.
Осухівська Галина Михайлівна
Переглянути
1870 Технології розподілених систем та паралельних обчислень канд. техн. наук, доц.
Назаревич Олег Богданович
Переглянути
4670 Технології розробки захищеного програмного забезпечення канд. техн. наук, доц.
Козак Руслан Орестович
Переглянути
4604 Технології створення та застосування систем захисту інформаційно-комунікаційних систем Козак Руслан Орестович -
1035 Технології та устаткування машинобудівних виробництв (І частина) канд. техн. наук, доц.
Комар Роман Васильович
Переглянути
692 Технологічна оснастка Дичковський Михайло Григорович -
678 Технологічна підготовка та організація виробництва канд. техн. наук, доц.
Ткаченко Ігор Григорович
Переглянути
3372 Технологічне забезпечення підприємств сільськогосподарського машинобудування канд. техн. наук, доц.
Олексюк Василь Петрович
Переглянути
4455 Технологічне обладнання консервної промисловості канд. техн. наук, доц.
Шинкарик Марія Миколаївна
Переглянути
228 Технологічне обладнання молочної промисловості канд. техн. наук, доц.
Шинкарик Марія Миколаївна
Переглянути
4698 Технологічне обладнання молочної промисловості Кравець Олег Ігорович -
47 Технологічне обладнання харчових виробництв канд. техн. наук, доц.
Ворощук Віктор Ярославович
Переглянути
5014 Технологічне обладнання хлібопекарського, макаронного, кондитерського та харчоконцентратного виробництв д-р техн. наук, проф.
Стадник Ігор Ярославович
Переглянути
199 Технологічне обладнання хлібопекарського та бродильного виробництв д-р техн. наук, проф.
Стадник Ігор Ярославович
Переглянути
4869 Технологічне оснащення Дичковський Михайло Григорович -
2543 Технологічне проєктування автотранспортних підприємств Гевко Ігор Богданович -
2541 Технологічне проєктування АТП канд. техн. наук, доц.
Гудь Віктор Зіновійович
Переглянути
4965 Технологічний і хімічний контроль виробництва борошняних, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів канд. біол. наук
Копчак Наталія Григорівна
Переглянути
3142 Технологічний і хімічний контроль виробництва молочних продуктів канд. техн. наук
Сторож Людмила Анатоліївна
Переглянути
5094 Технологічні основи електроніки канд. техн. наук, доц.
Дубиняк Тарас Степанович
Переглянути
339 Технологічні основи машинобудування канд. техн. наук, доц.
Радик Дмитро Леонідович
Переглянути
77 Технологічні основи машинобудування Пилипець Михайло Ількович -
4650 Технологія автоматизованого виробництва канд. техн. наук, доц.
Паньків Марія Романівна
Переглянути
5023 Технологія борошномельного виробництва канд. техн. наук, доц.
Бейко Людмила Анатоліївна
Переглянути
1073 Технологія будівельного виробництва канд. техн. наук, доц.
Ковальчук Ярослав Олексійович
Переглянути
1434 Технологія виготовлення і складання дзеркальних антен -
1497 Технологія електротехнічного виробництва канд. техн. наук
Поталіцин Сергій Юрійович
Переглянути
2410 Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство канд. техн. наук, доц.
Бодрова Людмила Гордіївна
Переглянути
666 Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство (розділ ТКМ) (для спеціальності «Прикладна механіка») канд. техн. наук, доц.
Ковальчук Ярослав Олексійович
Переглянути
3321 Технологія машинобудування канд. техн. наук, доц.
Паливода Юрій Євгенович
Переглянути
3132 Технологія машинобудування Пилипець Михайло Ількович -
3061 Технологія молока і молочних продуктів канд. техн. наук, доц.
Крупа Ольга Миколаївна, Дацишин Катерина Євгенівна
Переглянути
347 Технологія обробки деталей тиском / Technology of Pressure Shaping канд. техн. наук, доц.
Радик Дмитро Леонідович
Переглянути
2161 Технологія обробки типових деталей і складання машин Гевко Богдан Матвійович -
1408 Технологія обробки типових деталей та складання машин канд. техн. наук, доц.
Паливода Юрій Євгенович; Дячун Андрій Євгенович
Переглянути
4439 Технологія обробки типових деталей та складання машин канд. техн. наук, доц.
Дячун Андрій Євгенович
Переглянути
4576 Технологія обслуговування автотранспортних засобів Хорошун Роман Васильович Переглянути
4419 Технологія оздоровчих харчових продуктів канд. пед. наук, доц.
Назарко Ірина Степанівна
Переглянути
1174 Технологія приладобудування канд. техн. наук, доц.
Дубиняк Тарас Степанович
Переглянути
3388 Технологія програмування Готович Володимир Анатолійович -
1301 Технологія проєктування та адміністрування баз даних і сховищ даних канд. техн. наук, доц.
Дмитрів Олена Романівна
Переглянути
1247 Технологія ремонту і ТО автомобілів Марціяш Орест Михайлович -
593 Технологія ремонту та відновлення деталей машин Радик Дмитро Леонідович -
2735 Технологія складання і монтажу приладів Дерев'янко Василь Володимирович -
1074 Технологія та устаткування зварювання плавленням Сенчишин Віктор Степанович Переглянути
4940 Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів канд. техн. наук, доц.
Карпик Г.В., Лісовська Т.О.
Переглянути
5451 Техології комп'ютерного проєктування (Computer design technologies) Золотий Роман Захарійович -
506 Типові технологічні об'єкти і процеси автоматизованого виробництва д-р техн. наук, проф.
Стухляк Петро Данилович
Переглянути
1261 Товарознавство Міщук Оксана Іванівна Переглянути
2439 Товарознавство сировини та матеріалів Міщук Оксана Іванівна Переглянути
5485 Торгівля та комерційна діяльність підприємницьких структур канд. екон. наук, доц.
Маркович Ірина Богданівна
Переглянути
4532 Транспортна географія канд. техн. наук
Бабій Марія Василівна
Переглянути
3355 Транспортна телематика канд. екон. наук
Плекан Уляна Михайлівна
Переглянути
2942 Транспортне планування міст канд. техн. наук, доц.
Дзюра Володимир Олексійович
Переглянути
2595 Транспортне право канд. юрид. наук
Марценко Наталія Степанівна
Переглянути
4448 Транспортні засоби канд. техн. наук
Слободян Любомир Михайлович
Переглянути
4389 Транспортно-експедиційна діяльність канд. екон. наук
Плекан Уляна Михайлівна
Переглянути
1038 Трансфер технологій Нагорняк Галина Степанівна -
1891 Трейд - маркетинг канд. екон. наук, доц.
Рожко Наталія Ярославівна
Переглянути
4519 Туристичне країнознавство канд. екон. наук, доц.
Федишин Ірина Богданівна
Переглянути
520 Українська мова (за професійним спрямуванням) Савчин Тетяна Олександрівна -
1475 Українська мова (за професійним спрямуванням) Равлів Ігор Петрович -
2504 Українська мова (за професійним спрямуванням) Савчин Тетяна Олександрівна -